Chór tworzą parafianie od wielu lat uczestniczący w życiu swojej cerkwi poprzez śpiew podczas nabożeństw. W swoim dorobku ma nagranie dla 2 Programu Polskiego Radia Św. Liturgii na święto Świętej Trójcy. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach, Wieczorach Kolędniczych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach, w Bielskich Wieczorach Muzyki Cerkiewnej oraz w Wiejskich Wieczorach Chórów Parafialnych w Nowoberezowie. W swoim repertuarze posiada proste melodie cerkiewne. 

Od roku 2014 chór prowadzi absolwent studium Psalmistów i Dyrygentów Krzysztof Haponiuk.