Kolejny dzień warsztatów ikonograficznych

Kolejny dzień warsztatów ikonograficznych


W naszej parafii zakończył się 3 dzień warsztatów ikonograficznych prowadzonych przez zastępcę dyrektora Prawosławnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim ks. Pawła Zabrockiego. Po krótkiej modlitwie uczestnicy przystąpili do nakładaniu koloru omoforu , jaśniejszych elementów szat i zaciemnienia ich. W przerwach potrzebnych do wyschnięcia warstw nakładanych barw uczestnicy mogli udać się na słodki poczęstunek. Dzisiejsze prace zakończyły się na etapie pierwszego rozjaśniania szat Matki Bożej.

Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie.

Zdjęcia