Parafialne święto Narodzenia Bogurodzicy

Parafialne święto Narodzenia Bogurodzicy


Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest pierwszym świętem z grona 12 wielkich świąt w nowym roku liturgicznym. Dla prawosławnych wiernych jest to święto rodziny, dzień radości i nadziei, o których przepięknie mówią słowa troparionu śpiewane w tym dniu: „Narodzenie Twe, Bogurodzico Panno, obwieściło radość całemu światu, albowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz…”.

Święto to jest dniem szczególnym w naszej parafii. Pod tym wezwaniem była poprzednia dubińska cerkiew parafialna. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w poniedziałek od całonocnego czuwania celebrowanego przez duchownych naszej parafii: proboszcza ks. Andrzeja Busłowskiego i wikariusza ks. Marka Litwiniuka.

We wtorek 21 września z rana odprawiono akatyst ku czci Narodzenia Bogurodzicy oraz małe oświęcenie wody. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Aleksander Surel z Narewki w asyście licznie przybyłego duchowieństwa z okolicznych parafiii przy śpiewie dubińskiego chóru pod kierunkiem p. Krzysztofa Haponiuka.

Zwieńczeniem święta była uroczysta procesja wokół świątyni, w czasie której została oświęcona ikona Bogurodzicy umieszczona w wyremontowanej bramie ogrodzenia.

Zdjęcia