Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej XVI edycja

Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej XVI edycja


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w dniach 1 IX-30 XI 2021 r. parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach realizowała cykl Spotkań z poezją w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł.” W czasie trzech miesięcy odbywały się zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty poetyckie, recytatorskie oraz Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej, który został zrealizowany dn. 17 XI 2021r. Ze względu na sytuację epidemiczną Konkurs odbywał się w formie zdalnej.

Do Konkursu przystąpiło 102 uczniów szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Narewki, Czeremchy, Dubin, Czyż, Dubicz Cerkiewnych) oraz z Białegostoku, a także z Kijowa, Żytomierza, Odessy, Chasiv Yar, Winnicy.
W tegorocznej edycji uczestniczyli wyjątkowi goście z zagranicy – uczniowie niedzielnych szkół działających przy parafiach prawosławnych na Ukrainie (Ukraińska Prawosławna Cerkiew): z parafii pw. Opieki Matki Bożej w Kijowie; z parafii pw. św. Dymitra Sołuńskiego w Winnicy; z parafii pw. Opieki Matki Bożej w Odessie; z parafii pw. św. Borysa i Gleba, w Chasiv Yar, obwód Doniecki; z parafii pw. św. Jakuba w Żytomierzu.

Prace nad przygotowaniem grupy uczniów z Ukrainy koordynowała Pani Ałła Medwecka, Dyrektor Miedzyparafialnego Centrum Duchowo-Edukacyjnego Apostołowie w Kijowie. Uczestnictwo gości z zagranicy nie tylko ubogaciło recytatorskie wystąpienia, ale także dało możliwość wymiany doświadczeń i integracji. Wzajemna współpraca mimo odległości daje poczucie siły i jedności Prawosławia.

Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III, klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz ponadpodstawowych.

Jury pod przewodnictwem ks. mgr mitrata Sławomira Chwojko, koordynatora wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali wiersze w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przygotowanie się i udział w Konkursie.

Recytatorzy przygotowali się do konkursu pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Szczególnie dziękujemy Szanownemu Gronu Komisji Oceniającej za wielki trud oceny uczestników oraz wszystkim nauczycielom za współpracę.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zaprezentują swoje wiersze podczas projekcji filmu „Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej”, który zostanie wyemitowany na portalu www.cerkiew.pl w dn. 28 listopada br. o godz. 15.00.

Wszyscy uczestnicy konkursu i Laureaci zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Dyplomy i upominki nauczyciele i opiekunowie uczniów mogą odebrać w dn. 1 XII w godz. 10.00-13.00 oraz w dn. 2 XII w godz. 16.00-20.00 w Sali parafialnej w Dubinach (ul. Szkolna 2)

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ks. mitrat Sławomir Chwojko, koordynator wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Członkowie:
Ks. prot. Mirosław Niczyporuk, wizytator nauczania religii prawosławnej Dekanatu Hajnowskiego, Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Ks. prot. Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Dekanatu Narewskiego i Kleszczelowskiego, Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Pani Małgorzata Jurczuk nauczyciel jęz. polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Hajnówce
Pani mgr Ewa Stepaniuk, nauczyciel jęz. rosyjskiego w Technikum Leśnym w Białowieży
nagrodziła następujących uczniów:

PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE – Mikołaj Sirocki, Przedszkole nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
II MIEJSCE – Karolina Dunda, Niepubliczne Przedszkole Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Ks. Mariusz Jurczuk
II MIEJSCE – Anastazja Karpiuk, Przedszkole w Czyżach Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
III MIEJSCE – Sebastian Radziwoniuk, Niepubliczne Przedszkole Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk
WYRÓŻNIENIA
Hanna Troc, Przedszkole nr 5 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
Natalia Nowik, Przedszkole nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
Paulina Andrzejuk, Przedszkole w Czyżach Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
Anastasia Godun, Niedzielna szkoła przy parafii pw. Opieki Matki Bożej, Kijów, Ukraińska Cerkiew Prawosławna Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Godun
Szymon Masalski, Przedszkole nr 3 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III
I MIEJSCE – Lena Iwaniuk, kl. I Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Nikita Kazakiewicz
II MIEJSCE – Martyna Plewa, kl. III Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk
II MIEJSCE – Sofia Godun, kl. III Niedzielna szkoła przy parafii pw. Opieki Matki Bożej, Kijów, Ukraińska Cerkiew Prawosławna Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Godun
III MIEJSCE – Marta Tiełuszecka, kl. I Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Nikita Kazakiewicz
III MIEJSCE – Magdalena Kierdelewicz, kl. I Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Nikita Kazakiewicz
III MIEJSCE – Michał Siemieniuk, kl. II Szkoła Podstawowa w Dubinach Nauczyciel przygotowujący: Pani Aniela Litwiniuk
WYRÓŻNIENIA
Damian Pryczynicz, kl. II Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
Jakub Biryłko, kl. III Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. protod. Marek Maciuka
Magdalena Paszkowska, kl. I Szkoła Podstawowa w Czyżach Nauczyciel przygotowujący: Magdalena Zabrocka
Anna Halay, kl. I Międzyparafialne Centrum Duchowo-Edukacyjne Apostołowie przy Parafii Dwunastu Apostołów, Kijów, Ukraińska Cerkiew Prawosławna Nauczyciel przygotowujący: Pani Ałła Medwecka
Luka Globin, kl. I Międzyparafialne Centrum Duchowo-Edukacyjne Apostołowie przy Parafii Dwunastu Apostołów, Kijów, Ukraińska Cerkiew Prawosławna Nauczyciel przygotowujący: Pani Ałła Medwecka
Aleksandra Zabrocka, kl. I Szkoła Podstawowa w Czyżach Nauczyciel przygotowujący: Magdalena Zabrocka

SZKOŁY SPECJALNE
I MIEJSCE – Michał Miszczuk, kl. III Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka, Pani Grażyna Jałoza
I MIEJSCE – Wiktoria Starońska, kl. VIII Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka, Pani Grażyna Jałoza
II MIEJSCE – Stefan Raczkiewicz, kl. VI Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka, Pani Grażyna Jałoza
II MIEJSCE – Tomasz Waszak, kl. III Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka, Pani Grażyna Jałoza

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI
I MIEJSCE – Anna Siemieniuk, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Bazyli Tokajuk
II MIEJSCE – Michał Zajkowski, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
II MIEJSCE – Ksenia Litwiniuk, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Bazyli Tokajuk
III MIEJSCE – Jakub Aleksiejuk, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. prtod. Marek Maciuka
WYRÓŻNIENIA
Anastazja Martyniuk, kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
Kseniia Herasymenko, kl. VI Niedzielna szkoła przy parafii pw. św. Borysa i Gleba, Chasiv Yar, obwód Doniecki, Ukraińska Cerkiew Prawosławna Nauczyciel przygotowujący: ks. Oleg Kruchinin

SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. VII-VIII
I MIEJSCE – Anna Moroz, kl. VII Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
II MIEJSCE – Maria Aleksiejuk, kl. VII Podstawowa nr 2 w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
III MIEJSCE – Michał Wasiluk, kl. VII Szkoła Podstawowa w Czeremsze Nauczyciel przygotowujący: ks. Igor Ostapkowicz
WYRÓŻNIENIA
Anna Nosata, kl. VIII Niedzielna szkoła przy parafii pw. św. Borysa i Gleba, Chasiv Yar, obwód Doniecki, Ukraińska Cerkiew Prawosławna Nauczyciel przygotowujący: ks. Oleg Kruchinin

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I MIEJSCE – Tatiana Hriban, Niedzielna szkoła przy parafii pw. św. Jakuba, Żytomierz, Ukraińska Cerkiew Prawosławna
Nauczyciel przygotowujący: Pani Ludmiła Szewczenko
II MIEJSCE – Paweł Aleksiejuk, kl. I LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce Nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

Konkurs „Poezja źródeł” został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Przedsięwzięcie to mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu i ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:
Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach
Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Bank Spółdzielczy w Hajnówce

ks. Andrzej Busłowski