Odezwa Jego Ekscelencji Pawła, Biskupa Hajnowskiego