Ważna informacja!

Ważna informacja!


W myśl przepisów ustawy o chorobach zakaźnych, w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, rząd zdecydował o wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu oraz gromadzeniu się.

Od 25 marca do 11 kwietnia Polacy będą mogli wychodzić z domu wyłącznie w celu załatwienia najważniejszych spraw związanych z codzienną aktywnością jak wyjście do pracy, sklepu, apteki czy wyprowadzenie psa.

Ponadto, zostają wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się komunikacją miejską oraz gromadzenia się. W środkach komunikacji puczlicznej, które będą kursowały według rozkładu świątecznego może być zajęta maksymalnie połowa miejsc siedzących. Zakazane będą zgromadzenia powyżej dwóch osób.

W nabożeństwach lub innych obrzędach religijnych nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

Wszelkie dotychczasowe obostrzenia związane np. z funkcjonowaniem galerii handlowych lub restauracji zostają utrzymane.