Paschalna modlitwa za zmarłych

Paschalna modlitwa za zmarłych


Uwzględniając decyzje władz państwowych z dnia 24 marca b.r. z p.zm., dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i ograniczenia udziału wiernych w nabożeństwach w cerkwi do 1 osoby na 15 m.kw., apelujemy do naszych wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich. W związku z powyższym w naszej cerkwi maksymalnie podczas nabożeństwa może przebywać 17 osób. Zasada ta będzie przez nas przestrzegana. W świątyni obowiązuje nas zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (min. 2 metry) oraz zakrywanie ust i nosa. Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i innych. Stosujmy się do zaleceń sanitarnych.

Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z harmonogramem. Podczas nabożeństw będziemy modlić się za naszych parafian. Będziemy wspominać wszystkie imiona przedłożone nam na karteczkach, najlepiej zrobić to poprzez naszą parafialną pocztę mailową parafiadubiny@op.pl.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby wiernych obecnych na cmentarzu (do 50 osób) i podczas nabożeństw do 1 osoby na 15 m.kw., starając się wyjść naprzeciw osobom chętnym pomodlić się w Paschalnym czasie i poświęcić groby swoich bliskich ustalamy następujący harmonogram uczestnictwa mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej parafii w nabożeństwach w cerkwi p.w. św. Eliasza oraz podczas poświęcenia grobów na cmentarzu parafialnym w Dubinach:

1 V (pt.) godz. 17.00 – Panichida i Akatyst
Poświęcenie grobów: w godz. 16.00-18.00
W nabożeństwie i poświęceniu grobów uczestniczą mieszkańcy miejscowości:
Nowosady, Przechody, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Dubińska Ferma, Zwodzieckie

2 V (sb.) godz. 9.00 – Św. Liturgia i Panichida
Poświęcenie grobów: w godz. 8.00-12.00
W nabożeństwie i poświęceniu grobów uczestniczą mieszkańcy miejscowości:
Dubiny – ul. Główna (numery parzyste), ul. Torowa, ul. Podmiejska, ul. Poprzeczna, ul. Białostocka
Godz. 17.00 – Wsienoszcznoje bdienije
Poświęcenie grobów: w godz. 16.00-19.00
W nabożeństwie i poświęceniu grobów uczestniczą mieszkańcy miejscowości:
Kotówka, Lipiny, Sawiny Gród, Postołowo, Bielszczyzna

3 V (ndz.) Żen Mironosic – godz. 10.00 Św. Liturgia i Panichida
Poświęcenie grobów: w godz. 8.00-12.00
W nabożeństwie i poświęceniu grobów uczestniczą mieszkańcy miejscowości:
Dubiny – ul. Główna (numery nieparzyste), ul. Łąkowa, ul. Zajęcza, ul. Nowa