Paschalne uroczystości

Paschalne uroczystości


W sobotę 15 kwietnia w Jerozolimie w bazylice Grobu Pańskiego ludzkość otrzymała ponownie dar Bożego błogosławieństwa w postaci Świętego Ognia. W paschalną noc przed połunoszcznicą Święty Ogień został przekazany na ręce proboszcza ks. Andrzeja Busłowskiego. Ogień ten rozświetlił łampady i świece w cerkwi. Świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się od połunoszcznicy, po której Płaszczenica została wniesiona do ołtarza i rozpoczął się paschalny krestnyj chod. W czasie nabożeństw jutrzni i Św. Liturgii licznie zebrani wierni modlili się przy śpiewie dwóch chórów: parafialnego pod kierownictwem Krzysztofa Haponiuka i dziecięcego pod dyrekcją Patrycji Siemiackiej. W niedzielne popołudnie wierni licznie zebrali się na paschalnej wieczerni. Tradycyjnie w naszej parafii w paschalny wtorek nabożeństwa odbywają się w świątyni na Krynoczce. Przed Liturgią Św. została poświęcona Poczajowska ikona Bogurodzicy, kiot z którą tradycyjnie w czasie święta Zesłania Św. Ducha na Apostołów jest przenoszony z cerkwi śww. męczcz. Braci Machabeuszów do źródełka. O godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta Boska Liturgia celebrowana przez duchownych naszej parafii. Chórem dyrygowała Julia Prokopiuk. Po zakończeniu Liturgii miała miejsce uroczysta procesja do cudownego źródełka przy którym zostało odprawione małe poświęcenie wody. Na zakończenie ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się ks. Marek Litwiniuk, który podziękował za wspólną modlitwę, chórowi za oprawę muzyczną nabożeństwa oraz licznie przybyłym wiernym za obecność. Zdjęcia