Podpisanie umowy dotacyjnej na prace restauratorskie w naszej parafii

Podpisanie umowy dotacyjnej na prace restauratorskie w naszej parafii


W dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków podpisała umowy dotacyjne z właścicielami zabytków, którym w 2023 roku przyznano dotacje ze środków publicznych – budżetu PWKZ, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

W tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 76 wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków, udzielono 49 dotacji. PWKZ rozdysponował kwotę blisko 2,2 mln zł. Nasza parafia złożyła  wniosek na wykonanie zadania „Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach”. Na wykonanie zadania otrzymała środki w wysokości 28 000zł. Koszt inwestycji (wymiana stolarki w prezbiterium i renowacja bocznych drzwi zewnętrznych) ma wynieść 102 000 zł.

Zdjęcia