Pielgrzymka do Supraskiego Monasteru

Pielgrzymka do Supraskiego Monasteru


W środowe popołudnie 20 października odbyła się autokarowa pielgrzymka do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu.

Grupa pielgrzymów z naszej parafii uczestniczyła w wieczerni i aktyście przed Supraską ikoną Bogurodzicy w cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy. Nabożeństwom przewodniczył Jego Ekscelencja Andrzej, biskup supraski.

Po nabożeństwach o. Hiob przybliżył pielgrzymom historię monasteru, oprowadził po monasterskich świątyniach. Pątnicy pomodlili się też nad grobem śp. Arcybiskupa Mirona.

Po poczęstunku pielgrzymi opuścili klasztorne mury i udali się w drogę powrotną.

Zdjęcia