Pielgrzymka z Sokółki na Św. Górę Grabarkę

Pielgrzymka z Sokółki na Św. Górę Grabarkę


We wtorek 15 sierpnia w naszej parafii gościliśmy pielgrzymów zmierzających z Sokółki na święto Przemienienia Pańskiego do monasteru Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce. Strudzeni pątnicy odpoczęli i nabrali sił posilając się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez naszych parafian. Wszystkim zaangażowanym w pomoc przy ugoszczeniu pielgrzymów serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia Adam Matyszczyk, Aleksandra Busłowska