Prace konserwatorskie przy parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach

Prace konserwatorskie przy parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach


24 sierpnia b.r. rozpoczął się remont zabytkowego ogrodzenia – ściany zachodniej i północnej parkanu wokół cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na listopad 2020r.  

Podjęte prace remontowe dotyczą renowacji części zabytkowego ogrodzenia w formie muru kamiennego  nakrytego cementowym parapetem oraz bramki bocznej murowanej z cegły.  

Rozpoczęcie prac remontowych stało się  możliwe dzięki wsparciu i zaangażowaniu parafian, wielu ludzi, ofiarodawców  oraz dzięki  środkom z budżetu województwa podlaskiego  i Podlaskiego Konserwatora Zabytków

25.09.br z postępem prac remontowych zapoznał się Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł,  wicemarszałek województwa  podlaskiego pan Stanisław Derehajło, radny sejmiku pan Mikołaj Janowski i radny miasta Hajnówka pan Marcin Bołtryk

Proboszcz parafii ks. Andrzej Busłowski przedstawił historię parafii – jednej z najstarszych w tym regionie, opowiedział o inicjatywach jakie realizuje obecnie parafia (Warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży,  konkurs recytatorski prawosławnej poezji religijnej  „Poezja Źródeł”, konkurs plastyczny z okazji 300 lecia odnalezienia św. relikwii młodzieńca Gabriela) zaznaczając, iż odbywają się one dzięki środkom pozyskanym z budżetu województwa podlaskiego.

Jego Ekscelencja Biskup Paweł wyraził słowa podziękowania Panu Marszałkowi Arturowi Kosickiemu i wicemarszałkowi Stanisławowi Derehajło za wspieranie tych jakże ważnych przedsięwzięć dotyczących remontów obiektów sakralnych jak również kulturalnych wydarzeń związanych z naszym dziedzictwem narodowym.