Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „Radość dobrych uczynków – święty Mikołaj Cudotwórca”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „Radość dobrych uczynków – święty Mikołaj Cudotwórca”


Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach zorganizowała  konkurs plastyczny poświęcony dniu pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy  pt. „Radość dobrych uczynków – Święty Mikołaj Cudotwórca.”

Odbyły się także warsztaty online podczas których nauczyciele i uczniowie otrzymali materiały i pomoce przydatne do konkursu.

Konkurs odbywał się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski.

Tematem prac było przedstawienie przykładów z żywotu  Świętego Mikołaja  i pomocy drugiemu człowiekowi. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat postaci św. Mikołaja, Jego nauki, troski o bliźnich. 

Do konkursu zgłosiło się liczne grono uczestników, między innymi z powiatu hajnowskiego, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Warszawy, Siemiatycz. Prace na konkurs napłynęły także z zagranicy, z Międzyparafialnego Centrum Duchowo-Edukacyjnego Apostołowie w Kijowie. co nadało konkursowi charakter międzynarodowy.

Łącznie przygotowano 203 prace z różnych  typów szkół. Każda praca konkursowa jest wyrazem miłości i szacunku do wyjątkowego świętego. Święty Mikołaj Cudotwórca jest szczególnym opiekunem dzieci i młodzieży, podróżujących, rodzin. Jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Cerkwi prawosławnej. Swojej pomocy udziela także i obecnie. Dzień Jego pamięci jest  świętem cudu i dobra. Wyrazem podziękowania za Jego liczne dary są nasze osobiste dobre uczynki, których przykłady  zostały pięknie zilustrowane  w pracach konkursowych.

Szerokie zainteresowanie konkursem potwierdza, że postać świętego Mikołaja jest bardzo ważna dla dzieci i młodzieży. Przygotowane na konkurs prace są wyrazem osobistych przeżyć ukazanych poprzez różnorodne środki wyrazu. Wszystkie prace są niezwykle ciekawe, oryginalne, a także bardzo pracochłonne. Jury, w trakcie oceny brało pod uwagę walory artystyczne, estetykę wykonania prac oraz wyobraźnię i pomysłowość autorów.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Zenaida Jakuć – przewodnicząca, instruktorka plastyki  (Hajnowski Dom Kultury), Pani Anna Kot  – (Hajnowski Dom Kultury), ks. Andrzej Busłowski- wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Przyznano nagrody i wyróżnienia:

Przedszkola:
I Miejsce – nie przyznano
II Miejsce: Anna Bartoszuk, 6 lat, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
II Miejsce: Jakub Nesteruk, 6 lat, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
III Miejsce: Michał Bartoszuk, Punkt Katechetyczny przy Parafii Prawosławnej  Katedry Polowej i Parafii Woskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, Nauczyciel przygotowujący: Pani Marta Łuksza
III Miejsce: Maria Biryłko, Przedszkole Nr  1 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
Wyróżnienia:
Eliza Giermaniuk, 6 lat, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
Christal Suszko, 6 lat, Przedszkole Nr  2  w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
Eliza Wróbel, 4 lata, Punkt Katechetyczny przy Parafii Prawosławnej  Katedry Polowej i Parafii Woskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, Nauczyciel przygotowujący: Pani Marta Łuksza
Iza Troc, Przedszkole  w Dubiczach Cerkiewnych, Nauczyciel przygotowujący: ks. Michał Markiewicz
Olaf  Dąbrowski, 6 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, Nauczyciel przygotowujący: Pani Barbara Puczyńska
Mikołaj Janiuk, 5 lat Przedszkole w Dubinach, Nauczyciel przygotowujący: Pani Aniela Litwiniuk

Kl.  I – III Szkoła Podstawowa
I Miejsce: Jakub Magruk, kl. II, Szkoła Podstawowa  w Czyżach, Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka i Pani Mariola Podsiadlik
I Miejsce: Martyna Plewa, kl. II,  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: ks. Mariusz Jurczuk
II Miejsce: Antonina Szwarc, kl. I, Szkoła Podstawowa  w Czyżach, Nauczyciel przygotowujący:  Pani Magdalena Zabrocka i Pani Mariola Podsiadlik
III Miejsce: Karina Wąż, kl. I, Szkoła Podstawowa  Nr 2  w Bielsku Podlaskim, Nauczyciel przygotowujący: Ks. Piotr Kamieński
III Miejsce: Jan Filip Bakun, kl. I,Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
Wyróżnienia:
Piotr Parfieniuk,kl. III, Zespół Szkół  w Czyżach, Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka i Pani Mariola Podsiadlik
Maria Anastazja Melbye, kl. III, Punkt Katechetyczny przy Soborze Św. Apostołów Piotra i Pawła, Brovary (Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego)
Mateusz Leoniuk, kl. III, Szkoła Podstawowa  w Dubiczach Cerkiewnych, Nauczyciel przygotowujący: Ks. Michał Markiewicz
Nika Bartoszuk, kl. III,  Punkt Katechetyczny przy Parafii Prawosławnej  Katedry Polowej i Parafii Woskowej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie, Nauczyciel przygotowujący: Pani Marta Łuksza
Jakub Szymczyk, kl. III, Szkoła Podstawowa  Nr 42 w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Barbara Puczyńska
Szymon Juchimiuk, kl. III, Szkoła Podstawowa  Nr 42 w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Barbara Puczyńska
Maria Janiuk, kl I, Szkoła podstawowa w Dubinach, Nauczyciel przygotowujący: Pani Irena Baczyńska
Karol Skiepko, kl. II, Szkoła podstawowa w Dubinach, Nauczyciel przygotowujący: Pani Aniela Litwiniuk

Kl.  IV – VI Szkoła Podstawowa
I Miejsce: Michał Zajkowski, kl. V, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
I Miejsce: Amelia Bielach, kl. VI,  Szkoła Podstawowa Nr 16 w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Barbara Czurak
II Miejsce: Julianna Makal, kl. IV, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
II Miejsce: Magdalena Łobuzińska, kl. IV, Szkoła Podstawowa  Nr 2  w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Ks. protod. Marek Maciuka
III Miejsce: Bartosz Masajło, kl. VI, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
III Miejsce: Łukasz Sapieżyński, kl. V, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Ks. Piotr Makal, Pani Ewa Siegień
Wyróżnienia:
Szymon Juchnowski,kl. IV, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
Dawid Kuczko, kl. IV, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Ks. protod. Marek Maciuka
Aleksandra Makal, kl. VI, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
Lena Nieścieruk, kl. IV, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
Magdalena Romańczuk, kl. IV, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk

Szkoły Specjalne:
I Miejsce: Wiktoria Starońska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka
II Miejsce: Ewa Androsiuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

Kl. VII – VIII Szkoła Podstawowa:
I Miejsce: Anna Iwaniuk, kl. VIII, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
II Miejsce: Agata Charkiewicz, kl. VII, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Ks, Piotr Makal, Pani Ewa Siegień
II Miejsce: Anna Rusinowicz, kl. VIII, Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
III Miejsce: Eliasz Aron Miczejko, kl. VII, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
III Miejsce: Marta Waśkowska, kl. VII, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
Wyróżnienia:
Mateusz Bonda, kl. VIII, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Nauczyciel przygotowujący: Pani Ewa Siegień
Korneliusz Snop, kl. VII, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,
Nauczyciel przygotowujący: Ks. Piotr Makal, Pani Ewa Siegień
Anna Stepaniuk, kl. VII,Szkoła Podstawowa  w Czeremsze, Nauczyciel przygotowujący: Ks. Igor Ostapkowicz

 Szkoła Ponadpodstawowa:
I Miejsce: Urszula Łobuzińska, kl. III  II Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce, Nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski
II Miejsce: Paweł Gorielov, kl. II Liceum Punkt Katechetyczny przy Parafii prawosławnej pw. św. Aleksadry w Stanisławowie, Nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Bołbot
Wyróżnienia:
Angela Vitalievna Kuznosenko, Dominica School Svyatotroitskaya Tserkov (Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego), Nauczyciel przygotowujący: Pani Olga Osadchuk.

Projekt realizowany był przy wsparciu Powiatu Hajnowskiego w ramach realizacji przedsięwzięcia Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

30 maja 2021r w Cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach  po św. Liturgii, o godz. 10.30  odsłużony zostanie molebień  do św. Mikołaja Cudotwórcy w intencji dzieci i młodzieży. O godz. 10.45 w Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach zostanie otwarta wystawa pokonkursowa i nastąpi rozdanie nagród dla laureatów konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami upominkami, które zostaną przekazane dla nauczycieli.

Nagrody zostały ufundowane dzięki wsparciu Funduszu katechetycznego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie: uczestnikom oraz ich nauczycielom, opiekunom, rodzicom, dziadkom za przygotowanie i opiekę artystyczną.

Ks. Andrzej Busłowski

Galeria