Dziesięć lat dyrygowania chórem…

Dziesięć lat dyrygowania chórem…


Dnia 23 maja w naszej cerkwi obchodziliśmy 10-lecie prowadzenia chóru przez dyrygenta Krzysztofa Haponiuka i tak jak wszyscy wiemy bez dyrygenta nie ma chóru, tak też bez chóru nie ma dyrygenta, więc chórzyści też mieli swoje małe święto. Obecnie chór liczy kilkanaście osób, członkami chóru są amatorzy, pasjonaci muzyki cerkiewnej, osoby pracujące i uczące się. Na co dzień chór śpiewa podczas nabożeństw. Pod kierownictwem dyrygenta Krzysztofa Haponiuka. Chór rozwija i doskonali się w śpiewie cerkiewnym uczestnicząc również w występach np. ważnym punktem w kalendarzu chóru jest Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz w Nowoberezowie, udział w
wieczorze kolęd w Dubinach.

Po Świętej Liturgii Jubileuszowe pozdrowienia dyrygentowi chóru przekazał w imieniu duchowieństwa i parafian proboszcz parafii ks. Andrzej Busłowski.

Życzenia złożyli także chórzyści oraz dyrygentka chóru dziecięcego Patrycja Siemiacka w imieniu chóru dziecięcego. Na pamiątkę jubileuszu dyrygentowi przekazano ikonę Zbawiciela z życzeniami Mnogaja Leta.

Życzymy zdrowia, radości duchowej z pełnionej posługi dyrygowania chórem
oraz błogosłowieństwa Bożego na wiele 10-leci przyszłych jubileuszy.

Świetłana Oleszow

Galeria