Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dubinach

Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dubinach


W poniedziałek 21 września Cerkiew prawosławna uroczyście świętowała pierwsze wielkie święto w nowym roku liturgicznym. Dla prawosławnych wiernych jest to dzień radości i nadziei, o których przepięknie mówią słowa troparionu śpiewane w tym dniu: „Narodzenie Twe, Bogurodzico Panno, obwieściło radość całemu światu, albowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz…”.

Święto Rożdiestwo Preswiatoj Bohorodicy to dzień szczególny w dubińskiej parafii. Pod tym wezwaniem była poprzednia cerkiew parafialna.W przeddzień święta, podczas niedzielnej Boskiej Liturgii, zostały oświęcone dwie pary chorągwi dla dzieci ofiarowane przez rodzinę z Dubin. Świąteczne uroczystości rozpoczęły od całonocnego czuwania celebrowanego przez proboszcza ks. Andrzeja Busłowskiego. Następnie w poniedziałek z rana odprawiono akatyst ku czci Narodzenia Bogurodzicy oraz małe oświęcenie wody. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Andrzej Jakimiuk z Dubicz Cerkiewnych w asyście licznie przybyłego duchowieństwa i przy śpiewie dubińskiego chóru pod kierunkiem p. Krzysztofa Haponiuka. Zwieńczeniem świętowania była uroczysta procesja wokół świątyni, w której aktywnie uczestniczyły dzieci niosąc małe chorągwie i ikony.