Święto Patronów cerkwi na Krynoczce

Święto Patronów cerkwi na Krynoczce


13 i 14 sierpnia br. w cerkwi na Krynoczce miały miejsce uroczystości poświęcone pamięci jej patronów – św. Braci Machabeuszów. Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w czwartek nabożeństwem Całonocnego Czuwania, celebrowanym przez duchownych naszej parafii. Pod koniec nabożeństwa przy uroczystym śpiewie Swiatyj Boże na środek świątyni został wyniesiony Krzyż Święty.

W środę o godz. 9.00 został odsłużony Akatyst do śww. męcz. Machabeuszów, po którym rozpoczęła się uroczysta Boska Liturgia. Po zakończeniu Liturgii miała miejsce uroczysta procesja do cudownego źródełka przy którym zostało odprawione małe poświęcenie wody oraz poświęcony został miód przyniesiony przez wiernych. Na zakończenie ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się ks. proboszcz, który podziękował chórowi za wspaniałą oprawę muzyczną nabożeństwa oraz licznie przybyłym wiernym za obecność i zaprosił na agapę przygotowaną przez parafian, która była przedłużeniem eucharystycznej modlitwy.

Zdjęcia z uroczystości, autor Aleksandra Busłowska