Szlakiem Prawosławia w Stolicy

Szlakiem Prawosławia w Stolicy


W ramach IV Cyklu Spotkań pt: Srietenskije Subboty 11.02 odbyła się wycieczka chóru dziecięco – młodzieżowego parafii Zaśnięcia NMP w Dubinach, zorganizowana przez naszą parafię   do Warszawy. Po odczytaniu modlitw porannych i przed podróżą grupa wyjechała w podróż  w kierunku stolicy. W wycieczce wzięli udział nasi chórzyści, ich rodzice, opiekun duchowy ks. Andrzej Busłowski oraz dyrygentka Patrycja Siemiacka czuwająca nad realizacją wyjazdu Pierwszym punktem zwiedzania była cerkiew św. Sofii Mądrości Bożej. Proboszcz tutejszej parafii ks. mitrat Adam Semeniuk opowiedział o historii tej nowej wyjątkowej świątyni i parafii. Zwiedzający z zaciekawieniem zadawali mnóstwo pytań. Największą uwagę zwiedzających zwróciły freski, architektura i wystrój.  Następnie nasza grupa udała się do kolejnej świątyni, znajdującej się w centrum Warszawy, był to Sobór Metropolitarny św. Marii Magdaleny. Historię świątyni przybliżył wikariusz ks. prot. Jerzy Kulik.

Następnie wszyscy udali się na ciepły posiłek w restauracji by nabrać sił przed następną częścią dnia. Kolejnym punktem  była wizyta w szczególnym miejscu – Prawosławnym Seminarium Duchownym. Przewodnikiem w Seminarium był absolwent tej szkoły lektor Radosław Szwedowski, który w bardzo ciekawy sposób  opowiedział o historii tej wyjątkowej uczelni i oprowadził po niej. Młodzie ludzie mieli okazję pokłonić się ikonom z relikwiami  św. Hioba Poczajowskiego, św. Sergiusza z Radoneża ,  śww. Kosmy i Damiana, św. Gabriela Urgebadze.

Całość zwieńczył czas wolny w Centrum Nauki Kopernika. Grupa miała okazję zobaczyć wystawy, gdzie można było dokonać niemal 200 przeróżnych eksperymentów. Wycieczka pozwoliła na miłe spędzenie czasu i zintegrowanie się chórzystów.

Patrycja Siemiacka

Zdjęcia