Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko–Bielskiej

Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko–Bielskiej


W dniu 9 listopada 2019r., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Orli. Obrady rozpoczęto Boską Liturgią w orlańskiej cerkwi, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski w asyście kleru miejscowej parafii oraz przybyłego duchowieństwa.

Naszą parafię reprezentowała 3-osobowa delegacja młodzieży pod opieką ks. Marka Litwiniuka.