Zakończenie lutowych spotkań z cyklu „Srietieńskije suboty”

Zakończenie lutowych spotkań z cyklu „Srietieńskije suboty”


Spotkanie dla parafian wprowadzające do Wielkiego Postu nt. „Św. Hiob Poczajowski – wzór życia i przewodnik duchowy” odbyło się w sali parafialnej w dn. 29 lutego. Było to zakończenie lutowych spotkań z cyklu: „Srietieńskije suboty”. Odbyło się w tygodniu maslenicy, zatem przy blinach i herbacie.

Zebrani mieli okazję wspólnie podzielić się refleksjami dotyczącymi trudu modlitwy, doskonalenia życia duchowego, a także zgłębić wiedzę dotyczącą żywotu św. Hioba, jego gorliwości w wierze, oddania Prawosławiu i postawy zaangażowania w rozwój duchowego życia powierzonych mu wiernych i codziennych trudów.

Prelekcję, którą prowadził proboszcz, ks. Andrzej Busłowski, wzbogacały zdjęcia z Ławry Poczajowskiej, które przywołały także wspomnienia tych uczestników, którzy pielgrzymowali do tego świętego miejsca, które od wieków gromadzi na wspólną modlitwę, wzywa do przemiany, do podjęcia duchowego wysiłku poprzez doświadczenie postu, który jak uczy św. Bazyli Wielki jest – darem nie ulegającym przestarzeniu, ale stale odradzającym się i kwitnącym w pełnej krasie… ochrania niemowlęta, czyni cnotliwym młodzieńca, szacownym starca, bowiem siwizna upiększona przez post staje się godniejsza… jest ochroną mocy cielesnej… i matką zdrowia.

Słodki poczęstunek – ciasteczka, po niedzielnej św. Liturgii, przypomniały zebranym w cerkwi wiernym o kończącym się okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu, do którego wprowadziła odsłużona wieczernia z czynem – proszczenija obid.

ks. Andrzej Busłowski