Zakończenie nabożeństw na Krynoczce

Zakończenie nabożeństw na Krynoczce


2 października, ks. Andrzej Busłowski, proboszcz parafii prawosławnej w Dubinach sprawował ostatnią w tym roku św. Liturgię w cerkwi na Krynoczce. Podczas dzisiejszego nabożeństwa śpiewały 2 chóry, dziecięcy chór parafii Zaśnięcia NMP w Dubinach pod dyrekcją Patrycji Siemiackiej i chór działający przy cerkwi na Krynoczce pod dyrekcją Julii Prokopiuk.

Po św. Liturgii, ks Andrzej wręczył upominki chórzystom i osobom szczególnie zaangażowanym w życie Krynoczki i dziękował wszystkim tym, którzy wnieśli swój trud i sprawiły, że na Krynoczce mogły odbywać się nabożeństwa.

Na zakończenie odbyła się ostania w tym roku wspólna agapa dla przybyłych wiernych.

Czas na kilka słów podziękowań!

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Ninie i Mikołajowi Treszczotko, którzy przez cały rok utrzymywali w porządku Istocznik- studnię wodą i znajdującą się przy niej kapliczkę.

Dziękujemy Państwu Adamowi i Iwonie Siemieniuk z dziećmi, bez których coniedzielne agapy z ciastem, kawą i herbatą nie mogłyby się odbywać!

Podziękowania kierujemy także do Pawłowi i Anatolowi Skiepko, którzy pomagają ojcom w ołtarzu, zajmują się sprawami organizacyjnymi, szczególnie lasem i naszymi krynoczkowymi drzewami.

Szczególne wyrazy podziękowania należą się dyrygentce chóru na Krynoczce, Julii Prokopiuk, która w tym roku, od czerwca do października dyrygowała chórem, zorganizowała cotygodniowe śpiewki, dzięki czemu chór bardzo się rozwinął! Julia! Dziękujemy za Twój głos i wniesiony trud w życie cerkwi!

Dziękujemy także naszym wspaniałym chórzystom, którzy śpiewali na niedzielnych i świątecznych nabożeństwach!

Dziękujemy wszystkim za wniesiony trud, siły i wszelką pomoc.

Dziękujemy za wspólną modlitwę i wspólne kawy po św. Liturgii.

Żegnamy się tylko na kilka miesięcy! Zapraszamy za rok!

Ks Andrzej Busłowski

Zdjęcia