Pierwsza spowiedź

Pierwsza spowiedź


W naszej parafii dnia 27 czerwca 2020r. odbędzie się pierwsza spowiedź dla dzieci idących w następnym roku szkolnym do szkoły i starszych, które jeszcze nie przystępowały do tego sakramentu.

Rodzice dzieci, które chcą przystąpić do pierwszej spowiedzi we wskazanym terminie proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z proboszczem ks. Andrzejem Busłowskim na nr tel. 856822704 do dnia 20.06.

Planowane są spotkania mające na celu przygotowanie dzieci do tej ważnej uroczystości.

Harmonogram:

23.06 godz. 17:00 – spotkanie z dziećmi i rodzicami, przygotowanie teoretyczne do sakramentu

26.06 godz. 17:00 – spotkanie z dziećmi i rodzicami w cerkwi, przygotowanie praktyczne do sakramentu

27.06 godz. 16:30 – sakrament spowiedzi

28.06 godz. 9:00 – Święta Liturgia i Sakrament Świętej Eucharystii