Przybycie ikon z relikwiami śww. Hioba i Amfilochiusza Poczajowskich

Przybycie ikon z relikwiami śww. Hioba i Amfilochiusza Poczajowskich


Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski 17 marca 2020r. w naszej cerkwi zostały złożone najcenniejsze dla parafian skarby: relikwie w ikonach świętych Hioba i Amfilochiusza Poczajowskich. Relikwie zostały przekazane przez  Metropolitę  Poczajowskiego Włodzimierza, Namiestnika Ławry Poczajowskiej.

Relikwiom świętych Hioba i Amfilochiusza Poczajowksich  wierni naszej parafii mogli pokłonić się w czasie pielgrzymki do Ławry Poczajowskiej w lipcu 2019r. Z woli Bożej z wielką duchową radością  teraz ponownie święci Hiob i Amflochiusz Ihumeni Poczajowscy zgromadzili  wiernych na wspólną modlitwę. Do nich kierowali oni gorące prośby i dziękczynienia. W radości serca przykładali się do ikon z ich świętymi relikwiami, do których będzie można podejść podczas nabożeństw.

Święci Hiob i Amflilochiusz to szczególnie bliscy nam święci cudotwórcy. Ławra Poczajowska jest bliska Cerkwi prawosławnej w Polsce. Św. Hiob od  1998 r. jest patronem Diecezji Warszawsko-Bielskiej.  Bliskość tę cementuje również św. Amfilochiusz, który, będąc mnichem, 27 września 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk naszego metropolity Dionizego (Waledyńskiego).

Św. Hiob Niezmiennie pozostaje przykładem i wzorem życia dla prawosławnego chrześcijanina. Urodził się w 1551 roku na terenie Ukrainy. Mając dziesięć lat wstąpił do monasteru. Dwa lata później złożył śluby zakonne. Na początku XVII wieku służył w Ławrze Poczajowskiej. Prowadził ascetyczny tryb życia – nieustannie się modlił i pracował. Przeżył ponad sto lat. W żywocie opisany jest jako mnich doskonały, którego ozdobą był nie tylko wiek, ale szlachetne uczynki. Żyjąc wśród braci jak Anioł, z każdym dniem doskonalił swoje cnoty. Wyróżniał go trudu postu, łagodności, pokory, pokuty  posłuszeństwa, gorliwości w wierze,  miłości braterskiej i miłosierdzia.

Okazujmy jeden drugiemu miłość, aby otrzymać od niej dobry owoc zarówno w ziemskim naszym życiu jak i w przyszłym…Otwierajcie swoje serce ma Ewangelię – Słowo Boże   trwoży, ale i oczyszcza, karci, ale i naprawia…, niech wasz rozum nazbyt nie pochłania troska o to co doczesne… – pisał w swoich pouczeniach św. Hiob.

Święty Amfilochiusz  to drugi, obok św. Iowa, patron Ławry Poczajowskiej za sprawą którego wierni doświadczają cudownych uzdrowień, jakie mają miejsce dzięki jego wstawiennictwu. Święty Amfilochiusz to męczennik nowych czasów. Władza radziecka chciała zmusić cieszącego się wielkim autorytetem zakonnika z Ławry Poczajowskiej do wyrzeczenia się swojej wiary. Kiedy żadne argumenty nie złamały pobożnego mnicha, zamknięto go w szpitalu dla psychicznie chorych. Tam dokonał żywota, dręczony nieludzkimi zabiegami. Męczennik Amfilochiusz kanonizacji doczekał się już w XXI wieku.

Wierni modlą się przy relikwiach św. Hioba i Amfilochiusza w Ławrze Poczajowskiej, której początki życia mniszego sięgają 1240 roku, kiedy to w tym miejscu ukazała się Przenajświętsza Bogurodzica i pozostawiła na kamieniu wypełniony wodą  ślad stopy, a w XVI w objawiła się w Cudownej Ikonie Poczajowskiej.  Również dziś relikwie św. Hioba i Amfilochiusza czynią wiele cudów na chwałę w Trójcy Jedynego Boga.

Swiatii Prepodobnyje Iowie i Amfiłochije molitie Boga o nas.

Ks. Andrzej Busłowski